شعر و کلام

Spread the love

Adab

 دانلود بت پرستی

[ti_audio media=”5914″]

دانلود رفتار با کودکان

[ti_audio media=”5923″]

محبت دانلود

[ti_audio media=”5933″]

بلای زبان دانلود

[ti_audio media=”5934″]

دعا دانلود

[ti_audio media=”5994″]

غرور دانلود

[ti_audio media=”5992″]

آرامش دانلود

[ti_audio media=”6002″]

ارتباط با خدا  دانلود

[ti_audio media=”6003″]

ترس  دانلود

[ti_audio media=”6005″]

شکر گذاری  دانلود 

[ti_audio media=”6006″]

محبت به والدین

صبوری

فقر و ثروت

بیماری

خشم

ایمان

کمک و یاری 

تنهائی 

دوستی و رفاقت 

قضاوت و داوری

حسادت

ریاکاری

توقع و انتظار

غیبت وبدگوئی

قصاص و تلافی

ارسال در فیس بوک

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *