داستان های کوتاه و اموزنده

Spread the love
بلند نظری
داستان مداد
احمد شاملو
یک لیوان شیر
دزد و پیرمرد
آرایشگر
کبر و غرور
حکایتی از گلستان سعدی-۱
آب گندیده
رفاقت خر اواز خوان و شتر رقاص
چرا حوصله ام سر رفته؟
دنیا همانطور است که تو می بینی
ایمان آهنگر
سیب زمینی های بدبو
ارتباط قلبی
ظرف و زندگی
ارسال در فیس بوک